• Zarządzenie nr 2/2020

     • Zarządzenie 2/2020

      Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Lasu w Rychliku

      z dnia 23 marca 2020 r.

       

      w sprawie przygotowania do realizowania w okresie od dnia 25 marca 2020 r. zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

       

      Na podstawie art. 68 us­t. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z projektem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje:

      § 1

       Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego. Lekcje rozpoczynają się  zgodnie z planem lekcji.

       § 2

       Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:

      • dziennika elektronicznego -do utrzymywania kontaktu uczniami i rodzicami,
      • dysku Google
      • zbioru aplikacji Microsoft Office365 (zarządzanie pracą uczniów)
      • aplikacji do wideokonferencji w czasie rzeczywistym
      • inne dostępne aplikacje wskazane przez nauczyciela
      • c)strony internetowej szkoły

       

      Dopuszczam możliwość modyfikacji treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych oddziałach w okresie od 25 marca 2020 r. do odwołania, mając na uwadze między innymi: możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego i/lub ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

       § 3

       W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Lasu w Rychliku. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem przez emaila lub kontakt telefoniczny.

       § 4

        Zarządzenie obowiązuje od 25 marca 2020 r.

       

       

      Dyrektora Szkoły Podstawowej

       im. Przyjaciół Lasu w Rychliku

                                                                                                                                                                                                                                                                            Wioletta Flisikowska

      załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Lasu w Rychliku

    • 22 KWIETNIA - DZIEŃ ZIEMI
     • 22 KWIETNIA - DZIEŃ ZIEMI

     • Drogi uczniu, nauczycielu, rodzicu!!!

      Jak co roku wypada to szczególne święto 22 kwietnia. Dzień Ziemi, który w szczególny sposób świętowany jest przez organizacje i stowarzyszenia ekologiczne. W tym roku niestety większość inicjatyw została przeniesiona do Internetu. Motywem przewodnim w tym roku, a zarazem hasłem obchodów, jest "Działanie na rzecz ochrony klimatu". W 2020 roku inicjatywy ekologiczne mają skupić się przede wszystkim na wyzwaniach związanych z postępującymi zmianami klimatycznymi. Globalne ocieplenie. "Pogoda zwariowała nie bez powodu. Mamy kryzys klimatyczny" .  Warto zatrzymać się na chwilę i przypomnieć, jaka idea przyświeca obchodom tego święta. Celem ustanowienia Dnia Ziemi była:

      • potrzeba uświadomienia problemów związanych ze zmianami klimatu, 
      • brakiem dostępu do wody pitnej,
      • wymieraniem gatunków czy przeludnieniem.
      • tego dnia promowane są działania, które walczą                                                      z zanieczyszczeniem środowiska.

      Zadania dla nas wszystkich:

      - pamiętaj o oszczędzaniu wody,

      - wyłącz niepotrzebne urządzenia elektryczne,

      - segreguj i przetwarzaj śmieci,

      - używaj toreb wielokrotnego użycia zamiast reklamówek,

      - zrezygnuj z plastikowych szklanek, kubeczków, talerzy, słomek,

      - opiekuj się zwierzętami, które Ci służą,

      - chroń przyrodę,

      - dbaj o czystość i porządek  wokół siebie, swojego domu, szkoły, miejsca pracy.

                   Pamiętaj !!!  ZIEMIA to nie śmietnik!

     • Na straganie

     • Podczas zajęć w domu uczniowie klasy II przygotowali wiersz Jana Brzechwy "Na straganie".

    • Kartka dla medyka.
     • Kartka dla medyka.

     • Co robić w tym trudnym czasie? Jak pokazać, że wspieramy osoby, które są najbardziej narażone? Można wziąć udział w ogólnopolskiej akcji Kartka dla Medyka. Tak własnie w minionym tygodniu zrobili uczniowie klas IV - VI. Na lekcjach języka polskiego dużo rozmawialiśmy o osobach, które muszą obecnie pracować i tym samym narażać swoje życie po to, abyśmy my mieli zapewnione podstawowe potrzeby. Zwykła kartka, a pokazuje, że wspieramy i dziekujemy.

     • Kochani Rodzice

     • Witam wszystkich w tym trudnym czasie. Za nami tydzień prób łączenia się z Państwa dzieckiem. Myślę, że nie wypadł najgorzej. Od przyszłego tygodnia obowiązuje nowy plan lekcji (znajduje się w dzienniku elektronicznym i na stronie szkoły). Godziny bez zmian 9.00 – 13.30. Zajęcia półgodzinne z 15 minutowymi przerwami. Nauczyciele nie zawsze będą się łączyć online, dlatego ważne, aby każdy również zaglądał na dziennik elektroniczny. Prosimy o informowanie o wszystkich problemach. Postaramy się pomóc. Możemy również wypożyczyć szkolny tablet, jeżeli mają Państwo problemy sprzętowe. Proszę się nie zrażać, jeżeli jakieś strony są niedostępne, to z pewnością z przeciążeń systemów, po chwili wskakują. W tym czasie dzieci mogą się bawić, tego też potrzebują. Czekam również na Państwa uwagi, aby nam się lepiej współpracowało.

      Z życzeniami lepszego jutra

      Wioletta Flisikowska

     • Z poradnika MEN

     • Dla rodziców dzieci przedszkolnych:

      Rodzicu

      Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane. Wykorzystaj pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo swojego dziecka. Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe.

      Korzystaj z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikaj kontaktu z nim. Pytaj o wszystko i dziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka. W sytuacji zawieszenia pracy przedszkoli i szkół, to na Tobie i nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju.Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno także ruszać się i wykonywać wiele prostych ćwiczeń gimnastycznych.

       

      Dla rodziców dzieci w klasach 1-3:

      Czas, w którym dziecko nie chodzi do szkoły, wykorzystaj z pożytkiem dla dziecka. Pozwól, by stało się ono bardziej samodzielne, lepiej zorganizowane, odpowiedzialne. Pobyt w domu stwarza dodatkowe możliwości wykorzystania czasu na rozmowy z dziećmi na interesujące je tematy. W ten sposób wzbogacasz ich słownictwo i wiedzę o świecie. Wykorzystaj pobyt w domu na wspólne czytanie książek, rozmawianie o nich, objaśnianie. Głośne czytanie oraz słuchanie tekstu czytanego jest najlepszą metodą nauki czytania.Próbuj włączać dzieci w możliwe do wykonania na ich poziomie wszelkie prace domowe, których przebieg można wzbogacać np. o aspekty matematyczne (obliczanie kalorii produktów użytych do wykonania ciasta, ważenie, odmierzanie, odliczanie), o aspekty związane z ochroną środowiska (np. segregacja śmieci i rozmowa o tym procesie) czy aspekty związane z rozumieniem własnych emocji (np. podczas gier planszowych doświadczanie radości zwycięstwa czy akceptowania przegranej). Nauka w domu, to także możliwość realizowania rodzinnych projektów edukacyjnych, wspieranych przez nauczyciela.

       

       

     • KOCHANI RODZICE.

     • Dziękujemy Wam za zaangażowanie i wsparcie w organizowaniu edukacji zdalnej. Zgodnie z rozporządzeniem MEN wchodzi ona od jutra. Nauka zdalna będzie prowadzona w klasach 4-8. W klasach 1-3 i oddziałach przedszkolnych będzie się odbywało tak jak dotychczas. Nie wykluczamy wdrożenia nauki zdalnej również w tych klasach.

      Zwracamy się z prośbą do tych, którzy nie mają jeszcze konta na dzienniku elektronicznym, żeby w porozumieniu z wychowawcą takie konto założyli. Uczniowie klas 4-8 również powinni mieć założone konto na dzienniku, żeby mogli swobodnie z niego korzystać, gdy rodzice są w pracy.

      Jeżeli mają Państwo problem ze sprzętem, prosimy o informację.

      Życzymy wszystkim cierpliwości i szybkich łączy internetowych.

      Pozdrawiamy serdecznie

      WIOLETTA FLISIKOWSKA Z GRONEM NAUCZYCIELSKIM

    • Edukacja zdalna
     • Edukacja zdalna

     • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki, dlatego uczniowie są zobowiązani do codziennego przeglądania i realizowania materiału udostępnionego przez nauczycieli.

       

      1. Dzieci bez wątpienia potrzebują rozmów, wyjaśnień i wsparcia ze strony rodziców i opiekunów. Potrzebują wyjaśnienia tej zupełnie innej sytuacji, w której się wszyscy znaleźli.
      2. Forma zdalnego nauczania i uczenia się jest dla wszystkich OBOWIĄZKOWA.
      3. Wykaz przedmiotów, z których realizowane będzie zdalne nauczanie znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym i będzie na bieżąco aktualizowany. Plan dotyczy klas 4-8. W klasach młodszych edukacja wczesnoszkolna i język angielski będą się odbywały na tych samych zasadach jak dotychczas.
      4. Zastosowane i wdrożone zostaną  narzędzia uczenia się: platformy edukacyjne , e-podręczniki, quizy interaktywne, do których uczniowie mają dostęp, ale również znane uczniom karty pracy.
      5. Problemy z działaniem platform proszę konsultować z nauczycielami.
      6. W sytuacjach trudnych nauczyciele udzielą również dodatkowych wyjaśnień.
      7. Rodzice w miarę możliwości pomagają dzieciom (szczególnie tym młodszym) i mobilizują ich do pracy w domu.
      8. Rodzic ma czuwać nad bezpieczeństwem dziecka w sieci .
      9. Wszyscy bardzo dbamy o zdrowie swoje i innych. To jest teraz najważniejsze.
      10. Jeżeli sytuacja zdrowotna uniemożliwi codzienne wykonywanie przez ucznia obowiązków, prosimy by o tym fakcie, za pośrednictwem dziennika elektronicznego powiadomić wychowawcę klasy lub nauczyciela przedmiotu.
      11. Otoczeni światem technologii nie zapominajmy o rozmowach, zabawach, grach planszowych, wspólnym oglądaniu zdjęć rodzinnych, wspólnym gotowaniu, wspominaniu , rozwijaniu zainteresowań…
    • Zawieszenie zajęć od 12 do 26 marca
     • Zawieszenie zajęć od 12 do 26 marca

     • W szczególnych przypadkach w dniach 12-13 marca będą prowadzone zajęcia opiekuńcze.

      Od 16 marca szkoła będzie zamknięta.

      Rodzicu,• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Uczniu,• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Więcej informacji dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

    • Międzyszkolna Liga Warcabowa w SP 3
     • Międzyszkolna Liga Warcabowa w SP 3

     • 10 marca w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się piąty turniej Gminnej Międzyszkolnej Ligi Warcabowej. Naszą szkołę reprezentowało 8 uczniów, po dwoje w każdej kategorii wiekowej. Marcelina, Agata i Kamil zajęli pierwsze miejsca, Ola i Dominik drugie, a Anielka 3. Gratulujemy.

    • Dzień kobiet w klasie IV
     • Dzień kobiet w klasie IV

     • Dziś klasa IV świętowała Dzień Kobiet. Juz po drugiej lekcji udaliśmy się do Piły. W kinie Helios poznaliśmy historię najszybszego na świecie jeża Sonika, który próbował odnaleźć swoje miejsce na nowej planecie-Ziemi.

      Wspólne wyjazdy są super.

    • Sadzenie jarzębin
     • Sadzenie jarzębin

     • Od momentu nadania naszej szkole imienia Przyjaciół Lasu staramy się, aby roślinność otaczała nas z każdej strony. Dzisiaj, dzięki pomocy i zaangażowaniu klasy VI oraz Pastwa Mareckich na boisku szkolnym zostały zasadzone dwa kolejne drzewa, tym razem jarzębiny. Mamy nadzieję, że już podczas tegorocznej jesieni odwdzięczą się nam  za wysiłek czerwonymi koralami.

    • Witamy!

    • Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Lasu w Rychliku, Rychlik 16

    • Szkoła nasza szkoła w Rychliku,

     Mała to szkoła,

     Przyjazna, wesoła,

     Każdy powinien ją znać.