•    SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWY STYL ŻYCIA
     •    SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWY STYL ŻYCIA

     •                                        

      W miesiącu grudniu 2020r. uczniowie z naszej szkoły będą uczestniczyć w różnego rodzaju działaniach  mających na celu promocję zdrowia i aktywnego, zdrowego stylu życia. Jednym z nich są gminne konkursy, których prace finalistów będą wizytówką Trzcianki. 

      Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w gminnych konkursach w terminie  od 1- 9 grudnia 2020 r. 

      1. GMINNY KONKURS rysunkowy dla uczniów klas 1- 4 .

      Konkursowi przyświecają następujące cele:

      • upowszechnienie wiedzy o zdrowym stylu życia, racjonalnym odżywianiu i aktywności fizycznej wśród uczniów,
      • kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia,
      •  wdrożenie zasad świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie,
      •  poszerzenie zainteresowań problematyką zdrowego stylu życia.

       Przedmiotem konkursu plastycznego jest plakat dotyczący promowania zdrowego stylu życia.

      2. GMINNY KONKURS „Muzyczno - filmowa profilaktyka uzależnień” 

      Celem konkursu jest: 

      • prezentacja solistów lub zespołów do 5 osób,
      •  popularyzacja kultury muzycznej i teatralnej wśród dzieci i młodzieży poprzez śpiew, taniec, działania aktorskie (scenki),
      •  odkrywanie talentów oraz popularyzacja nowych form upowszechniania kultury,
      •  kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia i odpowiedzialności za swoje zdrowie.

      Przedmiotem konkursu jest scenka promująca profilaktykę uzależnień, działania muzyczne, tj. piosenka, taniec. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z klas 5-8 szkoły podstawowej, solistów lub grupy do 5 osób.

      Szczegoły dotyczące regulaminów związanych z realizacją wyżej wymienionych konkursów można uzyskać       u wychowawcy klasowego, pedagoga szkolnego: A. Rej-Kułakowskiej oraz pana Marka Gordzieja- nauczyciela muzyki i plastyki. 

       

       

    • Regulamin lekcji zdalnych
     • Regulamin lekcji zdalnych

     • Regulamin lekcji zdalnych w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Lasu w Rychliku

      1. Lekcje online odbywają się przy użyciu aplikacji Teams
      2. Treści danej lekcji dla wszystkich uczniów, a szczególnie nieobecnych podczas łączenia, mających problemy techniczne lub nieuczestniczących w zajęciach z innych powodów umieszczane są w notesie zajęć OneNote danego zespołu – przedmiotu.
      3. Nauczyciel pozostawia lekcje w bibliotece zawartości lub dodatkowo rozpowszechnia do imiennych notesów ucznia.
      4. Notes zajęć podzielony jest na sekcje, które są numerami rozdziałów, który obecnie omawiany jest na lekcji.
      5. Strony w sekcjach zawierają dzień tygodnia, datę, ewentualnie numer lekcji. Takie oznaczenie pomoże uczniowi sprawnie odnaleźć materiał z lekcji, na której był nieobecny.
      6. W OneNote w imiennym notesie ucznia widnieją podstawowe zakładki: rozdział oraz zadania domowe.
      7. Zadania domowe wpisywane są w dzienniku lekcyjnym, niezależnie od tego, gdzie mają zostać wykonane. Nauczyciel zapisuje taką informację przy zadaniu domowym.
      8. Forma wykonywania zadań przez ucznia ustalana jest indywidualnie przez nauczyciela.
      9. W przypadku zajęć z plastyki, muzyki, wychowania fizycznego w notesie zajęć podział został wprowadzony na miesiące zamiast rozdziałów. Data i dzień danej lekcji są wpisywane w sekcjach, tak jak w pozostałych przedmiotach.
      10. Uczeń zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w lekcji prowadzonej w formie połączenia.
      11. W przypadku braku obecności na lekcji online spowodowaną:
      1. złą jakością połączenia
      2. niemożnością nawiązania połączenia
      3. innych powodów, niezwiązanych z kwestiami technicznymi

      uczeń zobowiązany jest do nadrobienia materiału z lekcji, na której był nieobecny.

      1. Podczas połączenia online uczeń zobowiązany jest na prośbę nauczyciela włączyć kamerę.
      2. Zajęcia rozpoczyna nauczyciel.
      3. W przypadku problemów technicznych, gdy nauczyciel wywołuje ucznia trzykrotnie, połączenie ucznia zostaje przerwane, a nauczyciel prosi o nawiązanie nowego połączenia. Jeśli to nie nastąpi, ucznia uznaje się za nieobecnego i jest on zobowiązany do nadrobienia nieobecności.
      4. Na zajęcia nie spóźniamy się, łączymy się już chwilę przed lekcją. Godzina rozpoczęcia zajęć to nie godzina, gdy zaczyna się połączenie. Jeśli mamy lekcje np. o godz. 8.00 to należy podjąć próbę połączenia przed godz. 8.00.

      https://tiny.pl/7k1n4

    • Edukacja zdalna
     • Edukacja zdalna

     • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki przedłużyło zawieszenie zajęć stacjonarnych do 29 listopada br.. Od poniedziałku również uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną. Niebawem przekażemy Państwu zasady obowiązujące w edukacji zdalnej w naszej szkole. Istnieje możliwość wypożyczenia szkolnego tabletu dla dziecka.

    • Nauczanie zdalne
     • Nauczanie zdalne

     • Od poniedziałku do 8 listopada zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w klasach 4-8. Nauka bedzie odbywała się zdalnie na platformie Teams. Proszę sprawdzić czy uczniowie pamiętają loginy i hasła. Istnieje możliwość wypożyczenia szkolnego tableta. Przedszkole i klasy I-III pracują nadal w trybie stacjonarnym.

     • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

     • Dni 21-23 pażdziernika są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (Rozporządzenie z dnia 5 października 2010 w sprawie organizacji roku szkolnego (D. U. Nr 186 pod poz. 1245). Zajęcia dydaktyczne zostały zawieszone z powodu przebywania na kwarantannie osób mających bezpośredni kontakt z osobą zakażoną.

    • URODZINY KUBUSIA PUCHATKA
     • URODZINY KUBUSIA PUCHATKA

     • Dzisiaj w naszym przedszkolu obchodziliśmy, jak co roku, Urodziny Kubusia Puchatka. To miś, którego znają wszyscy !!! Jak przystało na urodziny wszyscy bawili się znakomicie: były gry interaktywne, zabawy, tańce ... Nie zabrakło także czytania przez p. Tereskę z naszej biblioteki- czytała oczywiście Kubusia Puchatka. Nie byłoby urodzin gdyby zabrakło tortu- BYŁ- taki nietypowy, bo cukierkowy. Wszystkie łakocie ufundowała nam Biblioteka Publiczna im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance.

    • Odwiedziny u Państwa Mareckich.
     • Odwiedziny u Państwa Mareckich.

     • Dzieki uprzejmości Pani Emilki Mareckiej mieliśmy dziś okazję poznać tajniki przesadzania ziół. Uczniowie klasy 4 i 5 pracowali dzielnie. Do tego stopnia im się podobało, że nie chcieli wracać na lekcje :) W naszych "ogródkach" klasowych mamy szczypior, pietruszkę, bazylię oraz melisę. Dziękujemy za gościnę.

    • ŚLUBOWANIE KLASY I ORAZ PASOWANIE NA UCZNIA
     • ŚLUBOWANIE KLASY I ORAZ PASOWANIE NA UCZNIA

     • Pierwszoklasiści z naszej szkoły są już pełnoprawnymi uczniami, ponieważ 7 października odbyło się ich uroczyste ślubowanie. To był wyjątkowy dzień.

      Odświętnie ubrani i bardzo przejęci uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Niezwykle podniosłym momentem podczas uroczystości było złożenie przyrzeczenia na sztandar szkoły oraz pasowanie na ucznia. Po uroczystym złożeniu ślubowania, pani dyrektor Wioletta Filisikowska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia oraz złożyła dzieciom życzenia, wyrażając nadzieję, że każdy dzień w naszej szkole przyniesie im wiele radosnych chwil. Ta szkolna uroczystość dostarczyła uczniom niezapomnianych przeżyć, a rodzicom wielu wzruszeń.

    • Dzień ziemniaka
     • Dzień ziemniaka

     • Dziś po śniadaniu dzieci z zerówki wybrały się na wyprawę zgodnie z otrzymaną "anonimowo" mapą. Po drodze czekały na dzieci różne wskazówki, a po dotarciu na miejsce super niespodzianka !!! Były ziemniaczki w mundurkach, ognisko i pieczone na nim kiełbaski...... BYŁO SUPER !!!!

      Dziękujemy Pani Joannie (mamie Jasia) za organizację wyprawy i gościnę !!

    • Dzień chłopaka w klasie IV i V
     • Dzień chłopaka w klasie IV i V

     • Dnia 29 września, klasy IV i V pod opieką Pani Karoliny Czernieckiej-Dziura oraz Aleksandry Kuźniarek, wybrały się na wycieczkę do kina świętując w ten sposób Dzień Chłopaka. Udaliśmy się na film animowany pt: „Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię”, w którym to niedźwiedzie wyruszają z gór do miasta na poszukiwania zaginionego syna ich władcy. Ludzie szykują się do walki z groźnymi, w ich mniemaniu, bestiami. Film jest barwną i fantazyjną animacją o tożsamości, dostrzeżoną m.in. na festiwalu w Cannes, gdzie miał swoją premierę.

      Po seansie przyszedł czas się na małe co-nie-co,  zarówno pizza jak i lody były przepyszne.
      To była udana wycieczka. Towarzyszyły jej: radość, dobry humor i wrażenia po obejrzanym filmie. Wyjście było miłą odskocznią od nauki oraz pozwoliło dzieciom miło spędzić ze sobą chwile w okolicznościach innych niż szkolne.

    • Dzień Chłopaka w klasie VI
     • Dzień Chłopaka w klasie VI

     • Rośnij duży, dzielny, zdrowy, w 100% odlotowy.

      Teraz coś dla Twojej główki, by nie było z niej makówki.

      Bądź pomocny jak komputer,

      szybki jak japoński skuter,

      sympatyczny jak maskotka

      i słodziutki jak szarlotka. 

      Świętujemy Dzień Chłopaka !

              W miniony piatek 2 pażdziernika 2020 dziewczyny  z klasy VI  zaprosiły swoich kolegów z okazji Dnia Chłopaka na Jump Extreme, czyli na trampoliny do Pilskiego Parku Rozrywki. Od dawna planowany wyjazd stał się faktem, a jednocześnie wspaniałą formą aktywnego i wspólnego spędzania czasu. Organizatorzy zapewnili nam komfortowe warunki na obiekcie, gdyż byliśmy tam tylko my i jeden instruktor. Mogliśmy sprawdzić swoją kondycję fizyczną oraz gipkość i elastyczność naszych mięśni. Radości, dobrej zabawy oraz śmiechu nie brakowało. Po skokach na trampolinach udaliśmy się w Trzciance na ulubiony posiłek dzieci - pizze. Po takiej aktywności fizycznej mogliśmy nadrobić stracone kalorie zamawiając na deser lody w różnych smakach. Zakończeniem tego fajnego dnia była zabawa na siłowni w parku 1 Maja oraz placu zabaw. Wszyscy skorzystaliśmy z tego fajnego dnia, ktorego głownie dedykowaliśmy naszym klasowym chłopakom :)    Serdeczne podziękowania dla Pani Sylwii Skotarczak za bezpieczny transport naszych duszyczek.

       

       

       

    • Dzień Chłopaka w VII klasie
     • Dzień Chłopaka w VII klasie

     • W tym roku dziewczyny z klasy VII postanowiły zaskoczyć swoich kolegów. Zazwyczaj z okazji ich święta organizowały przyjęcie na godzinie wychowawczej. Tym razem w szkole chłopcy dostali list, w którym pojawiło się zaproszenie na popołudniowy wypad. Tuż przed godziną 16:00 wszyscy spotkali się przed szkołą i wspólnie wyjechali do Dzierżążna, gdzie czekało na nich ognisko. Kiełbaski, smakołyki i zabawy umiliły czas do wieczora. Wspólnie spędziliśmy miłe popołudnie. Dziękujemy rodzicom zaangażowanym w organizację imprezy.

    • Grand Prix Wielkopolski
     • Grand Prix Wielkopolski

     • Dzisiaj w naszej szkole odbył się III turniej  III Grand Prix Wielkopolski. W kategorii do lat 8 wygrał Stanisław Łukaszewski, Zuzia Przybył zajęła III miejsce, a Małgosia Knap IV. W kategorii do lat 15 wygrał Kamil Flisikowski. Natomiast w grupie do lat 11 Jan Łukaszewski zajął 4 miejsce, a Zosia Graf VII. Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych turniejach.

    • Zosia laureatką konkursu Polskiego Radia Dzieciom
     • Zosia laureatką konkursu Polskiego Radia Dzieciom

     • "Ponad 240 prac wpłynęło do redakcji Polskiego Radia Dzieciom w związku z konkursem "Kolorowy piórnik". Wszystkie zasługują na wyróżnienie, zaś autorzy tych pięknych prac na podziękowanie za udział w konkursie. Zgodnie z regulaminem, jury wyłoniło 5 laureatów. Kto znalazł się w gronie najwyżej ocenionych?" - Zosia Graf - uczennica naszej szkoły. Gratulujemy.

      https://www.polskieradio.pl/18/91/Artykul/2570357,Dziekujemy-za-wszystkie-prace-w-konkursie-Kolorowy-piornik?fbclid=IwAR3XvNps73yi5s1G7z3G2n1t_TsQfLXmjg2mU7DZxDdRp2H-fmjUIrcVkjY

    • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

     •  

       

       

      1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej imienia Przyjaciół Lasu w Rychliku odbędzie się 1 września na sali gimnastycznej.
      2. Uczniowie oraz rodzice przychodzą do szkoły w maseczkach.
      3. Uczniowie oraz rodzice zobowiązani są przed wejściem do szkoły zdezynfekować ręce. 
      4. Uczeń zajmuje miejsce na krześle ustawionym w bezpiecznej odległości od pozostałych uczestników.
      5. Po zajęciu miejsc przez wszystkich uczestników, można zdjąć maseczki.
      6. Rodzic (jeśli zechce przyjść z dzieckiem) staje tuż przy swoim dziecku.
      7. Rozpoczęcie roku szkolnego odbywa się turami:

      I tura-g. 8:00 klasa I

      II tura-g.9:00 klasy II-IV

      III tura-g.10:00 klasy V-VIII

       

           8. Podczas wręczania świadectw podchodzi tylko osoba wyczytana przez nauczyciela z zasłoniętym nosem i           ustami. Odbiera świadectwo i siada na swoje miejsce.

           9. Wychodząc ze szkoły rodzice i uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

     • Zdawanie podręczników

     • Zdawanie podręczników - w dniach 23-25.06. 2020 w godz. 15.30 - 17.30.

      Do szkoły wchodzimy pojedynczo, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jeśli rodzic chce zdać podręczniki rodzeństwa w jednym dniu, wybiera jednego z wychowawców i temu zdaje podręczniki wszystkich dzieci.  Jeśli nie ma możliwości w wyznaczonych dniach i godzinach, rodzic umawia się indywidualnie z wychowawcą. Osoby, które wypożyczyły tablety, proszone są również o ich zwrot.

      Świadectwa rozdane zostaną w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 1.09.2020r.

      Wtorek, 23.06.2020

      III Czerniak A.

      II Fiszer K.

      VII Broda Łukasz

      Środa, 24.06.2020

      V Rej - Kułakowska

      VI M. Gintrowska

      IV K. Czerniecka-Dziura

      Czwartek, 25.06.2020

      I G. Dassuj

      VIII M. Złocińska

       

       

       

    • Egzamin Ósmoklasisty
     • Egzamin Ósmoklasisty

     • Rozpoczęły się Egzaminy Ósmoklasisty. Dziś nasi uczniowie zmagali się z językiem polskim. Jutro czeka ich matematyka, a pojutrze język angielski. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki.