• Składka roczna 2021/22

     • Składka na Radę Rodziców - 50 zł od dziecka. Wpłat można dokonywać na konto, u wychowawców lub u skarbnika RR - P. Sabiny Pańkow. Prosimy o uregulowanie składki do 31 października.

      Konto Rady Rodziców: PKO BP: 62102038440000110201749142