• Skład Rady Rodziców 2021/22

   • Karolina Czukiewska (oddział przedszkolny) -sekretarz

    Katarzyna Strzelecka (oddział zerowy)

    Weronika Juzyk (I)

    Kinga Szpica (klasa II) - przewodn. komisji rewizyjnej

     Monika Łukaszewska (klasa III) - zastępca przewodniczącego

    Agnieszka Czerniak  (klasa IV)

    Sabina Pańkow (klasa V) - skarbnik

    Karolina Czyż (klasa VI)

    Sylwia Skotarczak (klasa VII) - przewodnicząca

    Kinga Ciuba (klasa VIII)