• Skład Rady Rodziców

   • Monika Liberska (oddział przedszkolny) - komisja rewizyjna

    Magdalena Staszewska (oddział zerowy)

    Kinga Szpica (klasa I) - komisja rewizyjna

     Monika Łukaszewska (klasa II)

    Andrzej Burdajewicz  (klasa III)

    Sabina Pańkow (klasa IV) - skarbnik

    Joanna Matuszewska (klasa V) - komisja rewizyjna

    Sylwia Skotarczak (klasa VI) - przewodnicząca

    Sylwester Flisikowski (klasa VII) - sekretarz

    Elżbieta Sicińska (klasa VIII) - zastępca