• Skład Rady Rodziców

   • Alicja Sikorska (oddział przedszkolny)

    Kinga Szpica (klasa 0) – zastępca przewodniczącej

     Sabina Pańkow (klasa I) - skarbnik

    Angelika Piątek (klasa II) - sekretarz

    Sylwia Skotarczak (klasa III) - przewodnicząca

    Karolina Czyż (klasa IV)

    Monika Zwierzchowska (klasa V) – komisja rewizyjna

    Paulina Nalewajek (klasa VI)

    Elżbieta Sicińska (klasa VII)

    Sylwester Flisikowski (klasa VIII) – komisja rewizyjna