• Dni wolne

    • Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 5 października 2010 w sprawie organizacji roku szkolnego (D. U. Nr 186 pod poz. 1245) informuję że w Szkole Podstawowej w Rychliku ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

      

     15 października 2021

     12 listopada 2021

     7 stycznia 2022

     2 maja 2022

     24 maja 2022
     25 maja 2022

     26 maja 2022

     17 czerwca 2022