• Dni wolne

    • Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 5 października 2010 w sprawie organizacji roku szkolnego (D. U. Nr 186 pod poz. 1245) informuję że w Szkole Podstawowej w Rychliku ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

      

     2-3 listopada 2023r.

     2 stycznia 2024r.

     2 maja 2024r.

     14-16 maja 2024r.

     31 maja 2024r.