• Dni wolne

    • Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 5 października 2010 w sprawie organizacji roku szkolnego (D. U. Nr 186 pod poz. 1245) informuję że w Szkole Podstawowej w Rychliku ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

      

     31 października 2022

     2 maja 2023

     4 maja 2023

     5 maja 2023

     23 maja 2023
     24 maja 2023

     25 maja 2023

     9 czerwca 2023