• PROFILAKTYKA ZDROWIA

   PROFILAKTYKA ZDROWIA

   28.11.2023 13:32


   Zadania szkoły w walce z wszawicą

   Problem wszawicy, powraca do placówek oświatowych jak bumerang. Mimo, że na rynku dostępnych jest wiele skutecznych preparatów zwalczających wszy, problem występuje cyklicznie a stereotypowe myślenie o wszawicy jako chorobie wstydliwej nie pomaga w eliminacji tego zjawiska. 

   Poniżej znajdują sie dokładne informacje dotyczace zapobiegania i działania przeciw wszawicy. 

  • TOLERANCJA

   TOLERANCJA

   28.11.2023 12:06
   Sonda uczniowska na temat TOLERANCJI - 16 listopada 2023r.
    
  • Programy wychowawczo-profilaktyczne w roku szkolnym 2023/2024

   Programy wychowawczo-profilaktyczne w roku szkolnym 2023/2024

   28.11.2023 13:33
   W roku szkolnym 2023/2024 na terenie naszej placówki realizowane będą programy wychowawczo -profilaktyczne majace na celu:
   - wsparcie uczniów, dzieci w procesie edukacyjnym,wychowawczym, psychologicznym 
   - przeciwdzialanie i zapobieganie niepożądanym zachowaniom, zjawiskom i czynnikom ryzyka,
   - nauka zachowań asertywnych oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych w szkole i w życiu codziennym.
  • Przyjaciele Zippiego

   Przyjaciele Zippiego

   22.11.2022 17:41
   Przyjaciele Zippiego to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejetności psychofizyczne u małych dzieci w wieku  5-8 lat. Niniejszy  program  reazlizowany jest w obecnym roku szkolnym 2022/23 w grupie sześciolatków w cyklu 24 spotkań.  Nadrzędnym celem programu  jest nabycie  przez dzieci umiejetności  radzenia sobie z trudnościami w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. 
  • Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym?

   Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym?

   15.09.2022 23:10
   Poradnik dla ósmoklasisty.