• Jadwiga Czepulonis

    • JADWIGA CZEPULONIS (1913-2013) - nauczyciel naszej szkoły w latach 1947-1956

     Urodziła się w miejscowości Dudzicze. W 1933 roku ukończyła Seminarium Nauczycielskie w Nieświeżu.

     Była nauczycielką w szkołach powszechnych w woje­wództwie nowogródzkim.

     W roku 1939 gromadziła polskie podręczniki i chroniła je przed władzami sowieckimi. W 1942 r. pod pseudonimem „Krystyna” była łączniczką AK, dodatkowo odpowiedzialną za organizację tajnego na­uczania.

     Wykształcona również w zakresie bibliotekoznawstwa. W latach 1959- 1968 kierowała Pedagogiczną Biblioteką Powiatową w Trzciance.

     Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odzna­ką TON. W 1971 r. otrzymała medal pamiątkowy „Za Zasługi w Rozwoju Oświaty i Kultury Powiatu Trzcianeckiego”


     Źródło: "Życie interesujących kobiet z Trzcianki i okolic - Prawdziwe historie" - Elżbieta Wiśnicka, Trzcianka 2018