• Rys historyczny


   • Po zakończeniu działań wojennych rozpoczęto odbudowę systemu szkolnictwa. W Rychliku utworzono szkołę podstawową w budynku po szkole niemieckiej. Przed wojną mieściła się tam szkoła wyznaniowa – ewangelicka, do której chodzili również katolicy, ponieważ innej szkoły nie było.

    Naukę rozpoczęto 5 września 1945 roku. Pierwszym kierownikiem i organizatorem szkoły był Maksymilian Nowak. Najwyższą klasą była klasa IV. W latach 1947-1956 kierownikiem szkoły był Antoni Czepulonis. Razem z żoną Jadwigą organizowali oświatę na wsi. Udało im się pozyskać drugi budynek na szkołę oraz trzeci na organizację przedszkola. Od klasy piątej uczęszczali tu również dzieci z miejscowości Smolarnia.  Szkoła się rozwijała, a pan Antoni Czepulonis awansował na Podinspektora Oświaty w Trzciance.

    Pierwsi absolwenci szkoły podstawowej opuścili ją w roku 1950. W latach powojennych miała miejsce bardzo duża rotacja ludności. Z 278 uczniów, którzy uczęszczali do szkoły w latach 1946-1966 (wg arkuszy ocen) szkołę ukończyło 168 absolwentów. W roku 1964 przestało działać przedszkole, a w budynku po nim urządzono mieszkania dla nauczycieli. W pierwszych latach po wojnie nie było obowiązku nauki. Nie istniały szkoły specjalne. Dzieci mało zdolne, często przerywały naukę po kilku latach. Dla osób, które nie ukończyły szkoły w latach sześćdziesiątych organizowano kursy i egzaminy, dzięki którym mogli otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. W  1969 roku w ten sposób 28 osób zdało egzamin w zakresie programu szkoły podstawowej dla pracujących.

    W roku szkolnym 1966/67 wprowadzono VIII klasę. Uczniowie urodzeni przed 1 lipca 1952 ukończyli rok wcześniej szkołę siedmioklasową, pozostali chodzili już do klasy VIII. Duża liczba uczniów, zły stan budynków szkoły, brak miejsca na oddział przedszkolny to były główne powody, że zaczęto rozważać wybudowanie  nowej szkoły. W roku 1968 powstał kosztorys i następnie rozpoczęto budowę, którą zakończono w 1971 r.  Szkoła została wyposażona w nowe pomoce dydaktyczne. Organizatorem pracy w nowym budynku był ówczesny kierownik Bogdan Jurczyński.

    Szkoła ośmioklasowa w Rychliku przetrwała do reformy szkolnictwa w roku 1973.

    Wówczas powstały zbiorcze szkoły gminne. W wyniku tych zmian utworzono w Rychliku klasy I-IV i dowożono do nich również dzieci z Siedliska, a do klasy IV również z Runowa. Natomiast w Siedlisku utworzono klasy V-VIII. Ponownie utworzono oddział przedszkolny. Do roku 1981 wożono dzieci z klas V-VIII do Rychlika na zajęcia praktyczno-techniczne, gdyż w szkole w Rychliku funkcjonowała dobrze wyposażona pracownia. Do reformy administracyjnej w 1975 roku Szkoła nosiła nazwę Zbiorcza Szkoła Gminna w Siedlisku. W wyniku likwidacji Gminy Siedlisko utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną w Trzciance, której podlegały wszystkie szkoły gminne. W roku 1985 zlikwidowano zbiorcze szkoły gminne. Szkoła w Rychliku została Punktem Filialnym Szkoły Podstawowej w Siedlisku, a w roku szkolnym 1987/88 stała się samodzielną jednostką o nazwie Szkoła Podstawowa w Rychliku. Dyrektorem szkoły została Lucyna Świdurska. Nadal  dowożono do niej dzieci z Siedliska, a starsze dzieci uczyły się w Siedlisku. Rodzice z Rychlika oraz nauczyciele mieszkający we wsi rozpoczęli walkę o utworzenie samodzielnej szkoły ośmioklasowej. Powstał projekt innowacyjny, którego autorami byli nauczyciele: Marek Król, Elżbieta Sowa, Matylda Danilewicz, Genowefa Chrząstowska i Marianna Król. W wyniku wielu spotkań z przedstawicielami Ministerstwa i Kuratorium postanowiono stopniowo wprowadzać zmiany. W roku szkolnym 1990/91 utworzono klasę V i VI dla dzieci z Rychlika. Do klas II-IV dowożono nadal dzieci z Siedliska.  W następnym roku dołożono klasę VII, dzieci z Siedliska dowożono jeszcze do klasy III i IV. Ogłoszono konkurs na dyrektora szkoły, zwyciężyła w nim Barbara Wiśnicka. Kurator Oświaty w Pile 31 sierpnia 1992 roku wydał decyzję w sprawie zmiany orzeczenia organizacyjnego szkoły. Na podstawie tej decyzji powstała samodzielna szkoła ośmioklasowa tylko dla dzieci z Rychlika. Z powodu małej liczby dzieci część zajęć lekcyjnych prowadzono w oddziałach łączonych. Szkoła się rozwijała, lecz nie inwestowano w bazę dydaktyczną, gdyż los szkoły był wciąż niepewny.  Nawiązano współpracę z Nadleśnictwem Trzcianka. Dzięki niej uczniowie mogli wyjeżdżać na wycieczki jedno lub kilkudniowe. W kolejnych latach zwiedzali Trójmiasto (1992), Warszawę (1993, 2000, 2005), Kraków i Zakopane (1995), Kotlinę Kłodzką (1997, 2001), Pragę (2008, 2009), Wilno (2010).

    W roku 1998 rozpoczęto kolejną reformę szkolnictwa, w wyniku której szkoły podstawowe zredukowano do sześciu klas. Uczniowie urodzeni w 1985 roku mieli ukończyć VIII klasę, młodsi kończyli już tylko sześć klas i przechodzili do gimnazjum. W latach 1999 i 2000 absolwentami szkoły byli uczniowie z klasy VI i klasy VIII. Liczba uczniów wciąż malała zarówno z powodu niżu demograficznego, jak również z powodu braku drugoroczności. Dzięki małej liczbie dzieci,  nauczyciele mogli indywidualizować nauczanie i bardzo rzadko uczniowie nie byli promowani do następnej klasy.

    Z powodu małej liczby dzieci, co jakiś czas  Rada Miejska Trzcianki rozpoczyna dyskusje na temat konieczności likwidacji szkoły. Zgodnie z obowiązującą procedurą samorząd musi 6 miesięcy przed planowanym zamknięciem szkoły przegłosować zamiar likwidacji placówki oraz powiadomić wszystkich rodziców o tym, gdzie będą uczęszczały ich dzieci i w jaki sposób będą zorganizowane dowozy. Do końca lutego musi również powiadomić Kuratorium Oświaty.  Następnie do końca roku szkolnego musi podjąć decyzję o likwidacji. W roku 2006 przegłosowano zamiar likwidacji szkoły z dniem 31 sierpnia 2007 r. Szkoły jednak nie zlikwidowano. Rozpoczęto wymianę okien, wyremontowano dach i toalety oddziału przedszkolnego, wymieniono całą kotłownię na nowoczesną.

    Rodzice i nauczyciele założyli Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik, które od 1 września 2012r jest organem prowadzącym szkoły.

    19 czerwca 2013 roku szkoła otrzymała imię Przyjaciół Lasu.

     

    Szkoła w liczbach:

    rok szkolny liczba uczniów liczba nauczycieli najwyższa klasa liczba absolwentów kierownik/dyrektor
    1945/1946 59 2 IV   Maksymilian Nowak
    1946/1947 78 2 IV   Tadeusz Ostrowski
    1947/1948 83 3 V   Jadwiga Czepulonis
    1948/1949 82 3 VI   Antoni Czepulonis
    1949/1950 68 3 VII   Antoni Czepulonis
    1950/1951 71 3 VII   Antoni Czepulonis
    1951/1952 68 3 VII 15 Antoni Czepulonis
    1952/1953 64 3 VII   Antoni Czepulonis
    1953/1954 77 4 VII 13 Antoni Czepulonis
    1954/1955 82 4 VII 6 Antoni Czepulonis
    1955/1956 91 4 VII 7 Antoni Czepulonis
    1956/1957 93 5 VII 4 Jan Martyniak
    1957/1958 119 4 VII 5 Jan Martyniak
    1958/1959 128 4 VII 11 Stanisław Jacorzyński
    1959/1960 129 5 VII 10 Stanisław Jacorzyński
    1960/1961 136 4 VII 12 Stanisław Jacorzyński
    1961/1962 144 4 VII 18 Tadeusz Zasępa
    1962/1963 142 4 VII 15 Tadeusz Zasępa
    1963/1964 134 4 VII 21 Tadeusz Zasępa
    1964/1965 141 4 VII 17 Tadeusz Zasępa
    1965/1966 134 4 VII 14 Tadeusz Zasępa
    1966/1967 134 5 VIII 8 Tadeusz Zasępa
    1967/1968 136 7 VIII 13 Tadeusz Zasępa
    1968/1969 138 6 VIII 7 Tadeusz Zasępa
    1969/1970 132 7 VIII 19 Bogdan Jurczyński
    1970/1971 119 7 VIII 11 Bogdan Jurczyński
    1971/1972 113 7 VIII 17 Bogdan Jurczyński
    1972/1973 108 7 VIII 12 Bogdan Jurczyński
    1973/1974 137   IV   Zofia Zachaś
    1974/1975 114   IV   Zofia Zachaś
    1975/1976 116   IV   Zofia Zachaś
    1976/1977 124   IV   Zofia Zachaś
    1977/1978 120   IV   Zofia Zachaś
    1978/1979 161   IV    
    1979/1980 175   IV   Anna Podbereźniak
    1980/1981 173   IV   Anna Podbereźniak
    1981/1982 161 9 IV   Anna Podbereźniak
    1982/1983 150 8 IV   Anna Podbereźniak
    1983/1984 163 8 IV   Leokadia Kordek
    1984/1985 155 10 IV   Leokadia Kordek
    1985/1986 136 10 IV   Leokadia Kordek
    1986/1987 134 9 IV   Leokadia Kordek
    1987/1988 142 10 IV   Lucyna Świdurska
    1988/1989 139 9 IV   Lucyna Świdurska
    1989/1990 146 10 IV   Mirosława Szypielewicz
    1990/1991 125 12 VI   Lucyna Świdurska
    1991/1992 115 9 VII   Barbara Wiśnicka
    1992/1993 83 11 VIII 9 Barbara Wiśnicka
    1993/1994 82 11 VIII 11 Barbara Wiśnicka
    1994/1995 77 11 VIII 5 Barbara Wiśnicka
    1995/1996 79 10 VIII 6 Barbara Wiśnicka
    1996/1997 81 11 VIII 2 Elżbieta Sowa
    1997/1998 93 11 VIII 6 Elżbieta Sowa
    1998/1999 89 10 VIII 15 Elżbieta Sowa
    1999/2000 75 10 VIII 23 Elżbieta Sowa
    2000/2001 57 9 VI 7 Elżbieta Sowa
    2001/2002 56 9 VI 11 Elżbieta Sowa
    2002/2003 49 9 VI 6 Elżbieta Sowa
    2003/2004 50 9 VI 5 Elżbieta Kosowicz-Bartol
    2004/2005 51 10 VI 8 Elżbieta Kosowicz-Bartol
    2005/2006 39 9 VI 8 Elżbieta Kosowicz-Bartol
    2006/2007 33 10 VI 3 Elżbieta Kosowicz-Bartol
    2007/2008 42 9 VI 5 Elżbieta Kosowicz-Bartol
    2008/2009 40 10 VI 6 Wioletta Flisikowska
    2009/2010 46 10 VI 3 Wioletta Flisikowska
    2010/2011 50 10 VI 4 Wioletta Flisikowska
    2011/2012 52 10 VI 2 Wioletta Flisikowska
    2012/2013 61 10 VI 7 Wioletta Flisikowska
    2013/2014 79 10 V   Wioletta Flisikowska
    2014/2015 88 10 VI 11 Wioletta Flisikowska
    2015/2016 81 11 VI 4 Wioletta Flisikowska
    2016/2017 90 11 VI - Wioletta Flisikowska
    2017/2018 104 14 VII - Wioletta Flisikowska

    2018/2019

    2019/2020

    2020/2021

    2021/2022

    116

    115

    118

    125

    16

    17

    18

    18

    VIII

    VIII

    VIII

    VIII

    11

    4

    8

     

    Wioletta Flisikowska

    Wioletta Flisikowska

    Wioletta Flisikowska

    Wioletta Flisikowska