• Mały raj na świeżym powietrzu gotowy
     • Mały raj na świeżym powietrzu gotowy

     • BUDOWA OBIEKTU REKEREACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RYCHLIKU ZAKOŃCZONA!!!

      Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik zakończyło prace nad realizacją projektu, z którego na pewno skorzystamy. Dzięki budowie obiektu rekreacyjnego przy naszej szkole powstał wspaniały plac warcabowy do gry w warcaby stupolowe na świeżym powietrzu. Oświetlony lampami solarnymi, otoczony pięknymi drewnianymi ławkami, wyposażony w kosze do segregacji odpadów oraz trzy stoły betonowe wraz z ławeczkami, gdzie będziemy mogli spędzać czas grając w chińczyka oraz tradycyjne warcaby. 

      Obiekt już przetestowany, a pierwsi warcabiści, jak widać, zadowoleni!!!  

      Dziękujemy!!!

       

      Przypomnijmy, że kwota 50 097,00 zł, czyli aż 90% wartości całego projektu, pochodzi ze środków Unii Europejskiej a inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD realizującej projekt w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020

    • Dla zainteresowanych rodziców
     • Dla zainteresowanych rodziców

     • Szanowni Rodzice zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 marca 2021 roku, możemy zorganizować zajęcia w przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dla dzieci m.in. pracowników medycznych, pomocy społecznej, służb porządkowych i oświaty. Zajęcia mają być organizowane na wniosek rodziców.  Jeżeli w Państwa przypadku, zachodzi taka potrzeba prosimy o informację. Więcej szczegółów podamy po ustaleniu liczby zainteresowanych. Chodzi o rodziców dzieci, którzy: są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, wykonują działania ratownicze, są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty. Opieką mogą być objęci również dzieci z klas 1-3. Zainteresowani rodzice z powyższej grupy składają pisemny wniosek do dyrektora placówki.

    • Budowa obiektu rekreacyjnego przy szkole w Rychliku
     • Budowa obiektu rekreacyjnego przy szkole w Rychliku

     • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik działa z myślą również o naszych uczniach.

      Kochani, nasz projekt wystartował. Jest nam niezmiernie miło  poinformować, iż podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu i rozpoczęliśmy realizację naszych marzeń. Przy szkole w Rychliku powstanie wspaniałe miejce dla całej społeczności. Nasz projekt zakłada wyłożenie z płyt polbruku powierzchni o rozmiarach 8m/15m, z czego obszar 2 x 4m/4m będą obejmowały plansze warcabowe do gry gigantycznymi warcabami. Do tego zakupione zostaną ogromne pionki, dwie szafy na składowanie pionków, zamontowane wokół ławeczki dla sędziów przyszłych zawodów oraz obserwatorów. Dodatkowo na terenie obok polbruku zostaną umieszczone trzy stoły betonowe do gry w warcaby i inne gry planszowe. Przy tej inwestycji znajdą się również kosze na śmieci do segregacji. Cały plac oświetlany będzie przy pomocy dwóch lamp solarnych z panelami słonecznymi, dzięki czemu wykorzystamy odnawialne źródło energii. Takie miejsce rekreacji wprowadzi nowy, ciekawy element podczas odbywających się u nas zawodów. Chcielibyśmy wprowadzić gry ogromnymi pionkami oraz gry towarzyskie, rodzinne. Plansza z pionkami będzie ogólnodostępna, będzie z niej mógł korzystać każdy w dowolnym momencie, niezależnie od wieku. Podsumowując, nasze główne cele to stworzenie atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez poprawę standardu oraz wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Zachęcanie do spędzania czasu wolnego na naszej planszy w sposób aktywny, daleko od zasiedzenia w domu przy komputerze etc, działania proekologiczne, integracja społeczności lokalnej, podejmowanie wspólnych działań z korzyścią dla całej społeczności.; podjęcie wspólnych działań społeczeństwa naszego lokalnego środowiska, w celu wykonania całego projektu. Nasz projekt pomoże w zagospodarowaniu lokalnej przestrzeni publicznej, poprawie jej estetyki, czystości, funkcjonalności, ochronie i poszerzaniu wiedzy o środowisku naturalnym, budowaniu wspólnot międzypokoleniowych, pogłębianiu więzi lokalnych, we współpracy między organizacjami, oraz poprawy jakości życia.Inwestycja jest realizowana dzięki wsparciu Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD realizującej projekt w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020

    • Anielka niepokonana
     • Anielka niepokonana

     • W sobotę, 13 marca w Lipnie odbył się drugi turniej z cyklu Grand Prix Polski. W kategorii do lat 10 zwyciężyła uczennica naszej szkoły Aniela Burdajewicz. Aniela wygrała wszystkie swoje partie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

    • Zwycięstwo Anielki
     • Zwycięstwo Anielki

     • W sobotę, 27 lutego w Miejskiej Górce odbył się pierwszy turniej z cyklu Grand Prix Polski. W kategorii do lat 10 zwyciężyła uczennica naszej szkoły Aniela Burdajewicz. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      :)

     • Witamy!

     • Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Lasu w Rychliku, Rychlik 16

     • Szkoła nasza szkoła w Rychliku,

      Mała to szkoła,

      Przyjazna, wesoła,

      Każdy powinien ją znać.