• Regulamin lekcji zdalnych
     • Regulamin lekcji zdalnych

     • Regulamin lekcji zdalnych w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Lasu w Rychliku

      1. Lekcje online odbywają się przy użyciu aplikacji Teams
      2. Treści danej lekcji dla wszystkich uczniów, a szczególnie nieobecnych podczas łączenia, mających problemy techniczne lub nieuczestniczących w zajęciach z innych powodów umieszczane są w notesie zajęć OneNote danego zespołu – przedmiotu.
      3. Nauczyciel pozostawia lekcje w bibliotece zawartości lub dodatkowo rozpowszechnia do imiennych notesów ucznia.
      4. Notes zajęć podzielony jest na sekcje, które są numerami rozdziałów, który obecnie omawiany jest na lekcji.
      5. Strony w sekcjach zawierają dzień tygodnia, datę, ewentualnie numer lekcji. Takie oznaczenie pomoże uczniowi sprawnie odnaleźć materiał z lekcji, na której był nieobecny.
      6. W OneNote w imiennym notesie ucznia widnieją podstawowe zakładki: rozdział oraz zadania domowe.
      7. Zadania domowe wpisywane są w dzienniku lekcyjnym, niezależnie od tego, gdzie mają zostać wykonane. Nauczyciel zapisuje taką informację przy zadaniu domowym.
      8. Forma wykonywania zadań przez ucznia ustalana jest indywidualnie przez nauczyciela.
      9. W przypadku zajęć z plastyki, muzyki, wychowania fizycznego w notesie zajęć podział został wprowadzony na miesiące zamiast rozdziałów. Data i dzień danej lekcji są wpisywane w sekcjach, tak jak w pozostałych przedmiotach.
      10. Uczeń zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w lekcji prowadzonej w formie połączenia.
      11. W przypadku braku obecności na lekcji online spowodowaną:
      1. złą jakością połączenia
      2. niemożnością nawiązania połączenia
      3. innych powodów, niezwiązanych z kwestiami technicznymi

      uczeń zobowiązany jest do nadrobienia materiału z lekcji, na której był nieobecny.

      1. Podczas połączenia online uczeń zobowiązany jest na prośbę nauczyciela włączyć kamerę.
      2. Zajęcia rozpoczyna nauczyciel.
      3. W przypadku problemów technicznych, gdy nauczyciel wywołuje ucznia trzykrotnie, połączenie ucznia zostaje przerwane, a nauczyciel prosi o nawiązanie nowego połączenia. Jeśli to nie nastąpi, ucznia uznaje się za nieobecnego i jest on zobowiązany do nadrobienia nieobecności.
      4. Na zajęcia nie spóźniamy się, łączymy się już chwilę przed lekcją. Godzina rozpoczęcia zajęć to nie godzina, gdy zaczyna się połączenie. Jeśli mamy lekcje np. o godz. 8.00 to należy podjąć próbę połączenia przed godz. 8.00.

      https://tiny.pl/7k1n4

    • Edukacja zdalna
     • Edukacja zdalna

     • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki przedłużyło zawieszenie zajęć stacjonarnych do 29 listopada br.. Od poniedziałku również uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną. Niebawem przekażemy Państwu zasady obowiązujące w edukacji zdalnej w naszej szkole. Istnieje możliwość wypożyczenia szkolnego tabletu dla dziecka.

     • Witamy!

     • Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Lasu w Rychliku, Rychlik 16

     • Szkoła nasza szkoła w Rychliku,

      Mała to szkoła,

      Przyjazna, wesoła,

      Każdy powinien ją znać.