• Dni wolne

        • Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 5 października 2010 w sprawie organizacji roku szkolnego (D. U. Nr 186 pod poz. 1245) informuję że w Szkole Podstawowej w Rychliku ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada 2018 15,16,17 kwietnia 2019 2 maja 2019