• Dni wolne

    • Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 5 października 2010 w sprawie organizacji roku szkolnego (D. U. Nr 186 pod poz. 1245) informuję że w Szkole Podstawowej w Rychliku ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

      

     21 października 2020

     22 października 2020

     23 października 2020

     25 maja 2021
     26 maja 2021

     27 maja 2021

     4 czerwca 2021

     24 czerwca 2021